Sortierung nach:

Name | Plz | Ort | Art | Stil

Künstler (CH) (18)
» Ort: B... (3)
» Ort: F... (1)
» Ort: G... (1)
» Ort: H... (1)
» Ort: M... (1)
» Ort: O... (1)
» Ort: P... (1)
» Ort: R... (3)
» Ort: S... (1)
» Ort: T... (1)
» Ort: V... (1)
» Ort: W... (2)
» Ort: Z... (1)

Selbstporträt --> Erwin Bruegger


Erwin Bruegger
Mitglied seit 2015

Selbstporträt --> Mara Algethi


Mara Algethi
Mitglied seit 2008

Selbstporträt --> Chrissi53


Chrissi53
Mitglied seit 2011

Selbstporträt --> Slavka Sabljo


Slavka Sabljo
Mitglied seit 2009

Selbstporträt --> pivart


pivart
Mitglied seit 2012

Selbstporträt --> Gina Weisskopf


Gina Weisskopf
Mitglied seit 2015

Selbstporträt --> Shach


Shach
Mitglied seit 2017

Selbstporträt --> Brigitte Schwab


Brigitte Schwab
Mitglied seit 2016