Ausstellungen

Art Caroux

Leutkirch, D 2019

Kunstverein Leutkirch

Leutkirch, D 2019

Weiter weg/weiter Weg

Leutkirch, D 2017

Augen Blicke

Leutkirch, D 2017

40 Jahre Kunstverein Leutkirch

Leutkirch, D 2016

Schäfer-Kunstpreis Schwabmünchen

Leutkirch, D 2016

Bildende Künstler der Gegenwart stellen sich vor

Leutkirch, D 2015

Galerie artig -Zeugnisse - Monika Stoffel und Gerhard Feistenauer

Leutkirch, D 2015

Edition III LDX Artodrome Gallery Berlin

Leutkirch, D 2014

Kunstverein Leutkirch

Leutkirch, D 2014

Kulturaustausch Verona/Innsbruck

Leutkirch, D 2014

Galerie Bertrand Kass / Innsbruck

Leutkirch, D 2014

Irena Ory - Monika Stoffel

Leutkirch, D 2013

Kunstverein Leutkirch_Kopie

Leutkirch, D 2012

Alle Ausstellungen anzeigen